آموزش بخش رسانه در وردپرس افزودن فایل در وردپرس | جلسه دهم

بخش رسانه در وردپرس در این جلسه از آموزش کامل کار با وردپرس، به معرفی بخش رسانه در وردپرس و افزودن فایل...

آموزش بخش برگه ها در وردپرس | جلسه یازدهم

در این جلسه از آموزش کامل کار با وردپرس به شما توضیح میدهیم چگونه میتوانید با بخش برگه ها در وردپرس کار...

آموزش بخش نظرات یا دیدگاه های وردپرس | جلسه دوازدهم

آموزش بخش دیدگاه وردپرس در مجموعه آموزش های قدم به قدم وردپرس به آموزش بخش نظرات یا دیدگاه های وردپرس میپردازیم ....

آموزش ابزار ها در وردپرس | جلسه شانزدهم

آموزش ابزار ها در وردپرس در آموزش ابزار ها در وردپرس قصد دارم بخش ابزارها در وردپرس رو بهتون معرفی کنم ....